Điều khoản sử dụng - Footer

Trang web này thuộc quyền sở hữu và quản lý của VietAS. Khi truy cập, sử dụng trang web này, Quý vị đã mặc định đồng ý với các Điều khoản sử dụng nêu ra ở đây. Vì thế, đề nghị Quý vị đọc kỹ trước khi sử dụng tiếp.

1 - Điều khoản chung

1.1. Đồng ý các Điều khoản sử dụng

Khi sử dụng các trang web của VietAS (gọi tắt là trang web), Quý vị đã mặc nhiên chấp thuận các Điều khoản sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều khoản”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý vị vui lòng thường xuyên kiểm tra lại “Điều khoản”. VietAS có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều khoản” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý vị vẫn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý vị đã chấp thuận các thay đổi đó.

1.2. Phạm vi áp dụng Điều khoản

 • Những Điều khoản sử dụng được nêu ra ở đây áp dụng cho tất cả các trang web của VietAS, kể cả các trang bảo trợ, được quản lý thông qua nhà cung cấp ở bên thứ 3 hoặc được lưu trữ bởi một bên thứ 3.
 • Những Điều khoản này cũng áp dụng cho bất kỳ nguồn tài nguyên và công cụ nào được cung cấp thông qua các trang web của VietAS. Bao gồm nhưng không giới hạn, các công cụ dành cho nhà phát triển, khu vực tải xuống, khu vực nghiên cứu, biểu mẫu, phòng chat, blog, trang web chia sẻ và thông tin sản phẩm, mẫu và các công trình thiết kế, thi công....
 • Những Điều khoản này áp dụng cho tất cả các trang web của VietAS, cả trong hiện tại lẫn trong tương lai.
 • Từ nay trở đi, tất cả các tài liệu thuộc phạm vi bảo vệ của những Điều khoản sử dụng này sẽ được gọi là "Tài liệu".

2 - Mô tả dịch vụ

VietAS cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các tài nguyên trên trang web của VietAS về nội dung điện tử tổng hợp, liên quan đến kiến trúc, nội thất, xây dựng và thi công nhà ở, các công trình công cộng, cảnh quan, sân vườn…có tích hợp với các mạng xã hội.

Các dịch vụ do VietAS cung cấp, bao gồm và không giới hạn các thông tin thể hiện trên trang web dưới dạng: Văn bản, hình ảnh, âm thanh, clip - video, phim minh họa, tài liệu, cơ sở dữ liệu, các thông báo, biểu mẫu hoặc tất cả các thông điệp quản lý và các dịch vụ khác. Đối tượng điều chỉnh của Điều khoản còn bao gồm cả các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của dịch vụ, hoặc các dịch vụ mới do VietAS cung cấp.

Quý vị đồng ý rằng, VietAS có quyền và không cần báo trước hay điều chỉnh dịch vụ trên các trang web của mình. Quý vị cũng đồng ý rằng, VietAS có quyền sửa chữa hoặc xóa những thông tin, bình luận của người dùng trên trang web của VietAS nếu nội dung đó không phù hợp với qui chế VietAS đã đưa ra, cũng như vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

VietAS cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch vụ sẽ không có lỗi kỹ thuật, virus hoặc các sai sót. Nếu có, chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất có thể.

Trong mọi trường hợp, VietAS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của người dùng do sự cẩu thả hoặc các hành động sai lầm khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của người dùng.

3 - Những điều không được phép và bị cấm

Quý vị hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng các Dịch vụ của VietAS là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của Quý vị, xét trên phương diện đạo đức và pháp luật.

Trách nhiệm cá nhân của Quý vị được xác lập theo Khoản 2, Điều 12, Nghị định 97/2008/NĐ-CP, Nghị định 97/2008/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính Phủ về Quản lý Internet và Thông tư 07/2008/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân: "Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật".

3.1. Các hành vi không được phép:

+ Sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, trưng bày, thực hiện, mô phỏng, phát hành, tạo sản phẩm phái sinh, chuyển nhượng, hoặc bán bất cứ thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ, các mẫu thiết kế, biểu mẫu, nội dung, hình ảnh, video.... nào thuộc quyền sở hữu trên các trang web của VietAS. 

+ Tải, đăng, gửi thư điện tử, truyền hay bất cứ cách nào khác làm xuất hiện bất kỳ nội dung trái phép nào, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gian dối, phỉ báng, khiếm nhã, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, hoặc mang tính phân biệt chủng tộc, dân tộc hay nói cách khác đáng chê trách. 

+ Sử dụng nội dung trang web, mẫu thiết kế, hình ảnh, video công trình, Tài liệu, Dịch vụ.... vào những mục đích thương mại hoặc hoạt động để "lén lút theo dõi" nhằm quấy rối hoặc có mục tư lợi. 

+ Mạo nhận bất kỳ cán bộ - nhân viên nào, bao gồm nhưng không giới hạn,  người quản trị web; biên tập viên, kiến trúc sư, kỹ sư hoặc tổ chức, hay phát biểu giả dối, hoặc xuyên tạc quan hệ liên kết của bạn với bất kỳ ai, hoặc thu thập hay lưu trữ dữ liệu cá nhân về người dùng khác liên quan đến hoạt động hoặc hành vi bị cấm. 

+ Copy, giả mạo tài nguyên của VietAS, bao gồm và không giới hạn: Phần tiêu đề, hình ảnh, video.... của bất kỳ nội dung nào được truyền thông qua trang web hoặc tài liệu khi chưa được VietAS cho phép. Đặc biệt, VietAS nghiêm cấm các hành vi, sao chép, copy các mẫu thiết kế là sản phẩm trí tuệ của VietAS mà không xin phép hoặc không ghi rõ thông tin, nguồn gốc khi trích dẫn. 

+  Tải, đăng, gửi thư điện tử, truyền hoặc làm xuất hiện bất kỳ nội dung nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền của bất kỳ bên nào mà bạn không có quyền sở hữu. Nếu trích hoặc đăng tải những nội dung này, bạn vui lòng trích dẫn đầy đủ thông tin, nguồn gốc. 

+  Tải, đăng, gửi thư điện tử, truyền, làm xuất hiện bất kỳ quảng cáo trái phép hoặc không mong muốn, tài liệu quảng cáo, "thư tạp", "thư rác", "thư dây chuyền", "kinh doanh đa cấp" hoặc bất kỳ hình thức gạ gẫm nào khác. 

+ Tải, đăng, gửi thư điện tử, truyền đi, làm xuất hiện bất kỳ tài liệu nào có chứa vi rút, phần mềm độc hại, mã máy tính, tập tin hoặc chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hay giới hạn chức năng của phần mềm, phần cứng của máy tính và thiết bị thông tin liên lạc. 

+ Quý vị không được sử dụng trang web hoặc tài liệu theo bất kỳ hình thức nào có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, gây quá tải hoặc làm hư hỏng bất kỳ máy chủ nào của VietAS hoặc mạng kết nối. 

+ Không tuân thủ bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hay quy định của mạng được kết nối đến trang web hoặc tài liệu, hay gây cản trở việc sử dụng của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc việc sử dụng các trang web hay tài liệu. 

+ Quý vị không được tìm cách lấy quyền truy cập trái phép vào bất kỳ trang web, tài liệu hoặc những tài khoản, hệ thống máy tính, mạng nào khác được kết nối đến bất kỳ máy chủ hoặc tài liệu nào của VietAS bằng các phương pháp hack, khai thác mật khẩu, hoặc phương pháp khác, lấy được hoặc tìm cách lấy bất kỳ tài liệu hay thông tin nào thông qua bất kỳ hình thức nào mà không được công khai có chủ đích thông qua trang web hoặc tài liệu. 

3.2. Các hành vi bị nghiêm cấm:

3.2.1. Lợi dụng Internet nhằm mục đích:

 1. Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 2. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
 3. Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.
 4. Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
 5. Truyền bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
 6. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3.2.2. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

3.2.3. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

3.4.2.4. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.

 

4 - Quyền liên quan đến quyền sở hữu 

4.1. Quyền sở hữu:

Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng,VietAS sở hữu tất cả các quyền, tư cách và lợi ích hợp pháp có trong và đối với tài liệu cũng như các tài nguyên trên trang web. Bao gồm mọi tên giao dịch của VietAS, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, tên miền hoặc các tính năng nhãn hiệu đặc trưng khác có trong đó (cho dù những quyền đó có được đăng ký hay không).  Quý vị không được sao chép, mô phỏng, sửa đổi, phát hành, tải, đăng, truyền hoặc phân phối chúng theo bất cứ hình thức nào khi không được VietAS cho phép trước bằng văn bản. Trừ trường hợp đã được cung cấp rõ ràng trong tài liệu này, VietAS không cấp bất kỳ quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào cho bạn theo bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin bí mật kinh doanh nào. 

4.2. Nội dung của bên thứ ba:

 • VietAS không chịu trách nhiệm hoặc chứng thực những nội dung, tài liệu được đăng tải lên từ bên thứ ba mà chỉ cung cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và người dùng của VietAS.
 • Trong mọi trường hợp, VietAS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ cách thức nào đối với bất kỳ nội dung nào do bên thứ ba gửi lên hoặc cung cấp. Bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào, hoặc bất kỳ dạng thiệt hại nào. Quý vị tự mình quyết định và chấp nhận rủi ro khi lưu, tải xuống bất kỳ thông tin, tài liệu của bên thứ ba.Tất cả các bài viết đăng lên và việc sử dụng trang web hoặc tài liệu đều tuân theo những Điều khoản Sử dụng này.
 • VietAS cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên trang web, trực tiếp hoặc gián tiếp.

5- Liên kết đến các website và tài liệu khác

Để thuận tiện cho việc sử dụng của người dùng, VietAS có thể cung cấp cho người dùng một số liên kết đến các trang web khác. Có thể những trang web liên kết không thuộc quyền sở hữu của VietAS và VietAS sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dịch vụ và nội dung của những trang web này. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác chúng.

VietAS bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ liên kết hoặc chương trình liên kết nào, vào bất cứ lúc nào. VietAS không xác thực các công ty hoặc sản phẩm có liên kết đến và bảo lưu quyền thông báo những thông tin đó trên trang web của VietAS. Nếu quý vị quyết định truy cập vào bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết đến trang này, quý vị hoàn toàn chịu mọi rủi ro khi làm như vậy.

6 - Hình thức xử lý vi phạm

Nếu phát hiện vi phạm của Quý vị, VietAS sẽ lập tức thực hiện gỡ bỏ nội dung vi phạm mà không cần báo trước và gửi thư cảnh báo lần đầu. Nếu quý vị tiếp tục vi phạm, sẽ nhận được thư cảnh báo thứ hai và tài khoản sẽ khóa vĩnh viễn.

Cụ thể hành vi vi phạm được liệt kê bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau đây:

 • Vi phạm về đăng thông tin trong nội dung bài viết/lời bình; spam nội dung quảng cáo; xúc phạm thành viên khác hoặc xúc phạm Ban quản trị website, Kiến trúc sư, Kỹ sư… và VietAS.
 • Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm của bạn, VietAS sẽ tự xử lý vi phạm hoặc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ xử lý.

Hãy cho đi, Quý vị sẽ nhận lại được nhiều hơn!

Trên hết, VietAS cảm ơn Quý vị đã sử dụng dịch vụ trên các trang web của VietAS. Chúng tôi cam kết cung cấp cho Quý vị những kiến thức hữu ích nhất và tư vấn để giúp Quý vị giải đáp những băn khoăn, thắc mắc về việc lập kế hoạch thiết kế, xây và sửa chữa nhà cửa, biệt thự, văn phòng, khách sạn, nội thất...

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi, đề xuất của Quý vị và vô cùng biết ơn nếu Quý vị thấy trang web này có ích và chia sẻ cho bạn bè, người thân cùng được biết tới.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử tới địa chỉ hotro.vietas@gmail.com.