Thủ tục xây nhà

Nhằm giúp các chủ đầu tư giảm bớt được thời gian cho những công đoạn tiền xây dựng vốn chỉ là thủ tục nhưng vô cùng rắc rối, VietAS lập ra chuyên mục "Thủ tục xây nhà mới" này để tổng hợp đầy đủ các hướng dẫn làm hồ sơ, cũng như các thủ tục hành chính bổ sung khác trong việc xin phép xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, xin điều chỉnh, cấp lại giấy phép ... các công trình, nhà ở ở tất cả các hạng mục. Những tài liệu hướng dẫn liên quan đến vấn đề này sẽ được VietAS cập nhật từ tài liệu ban hành mới nhất của các Ban - Ngành liên quan để khách hàng nắm được và kịp thời thay đổi. 

Những công trình được MIỄN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG theo quy định của Nhà nước

Những công trình được MIỄN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG theo quy định...

Khi sửa chữa, xây dựng nhà mới sẽ được  miễn giấy phép xây dựng , nếu công trình thuộc các trường hợp sau đây theo quy định của Nhà nước.
Quy trình điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng

Quy trình điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng

Quy định mới nhất 2016  của Bộ Xây Dựng về cấp mới, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng  mà người xây dựng phải tuân theo.
Xin điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

Xin điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

Các thủ tục xin gia hạn hoặc cấp lại giấy phép xây dựng mới nhất  2016 của Bộ Xây Dựng mà các chủ xây dựng cần phải đặc biệt lưu ý.
Hồ sơ bổ sung xin cấp giấy phép xây dựng

Hồ sơ bổ sung xin cấp giấy phép xây dựng

Ngoài những thủ tục cần phải có như VietAS đã nêu ở các bài trước, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng còn phải bổ sung 1 số tài liệu  như sau.
Thủ tục xin giấy phép xây dựng có thời hạn

Thủ tục xin giấy phép xây dựng có thời hạn

Toàn bộ thủ tục xin cấp giấy phép xây dự ng có thời hạn mớ i nhất  của Bộ Xây Dựng giúp chủ đầu tư gỡ rối về vấn đề thủ tục hành chính
Thủ tục xin cấp giấy phép di dời công trình

Thủ tục xin cấp giấy phép di dời công trình

Thủ tục xin cấp giấy phép di dời công trình mới nhất 2016 theo Thông tư ban hành ngày 30/06/2016 của Bộ Xây Dựng giúp chủ đầu tư gỡ rối
Xin cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo

Xin cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo

Hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa và cải tạo công trình, nhà ở  mới nhất của Bộ Xây Dựng  giúp các chủ đầu tư gỡ khó.
Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ mới nhất 2016 của Bộ Xây Dựng giúp chủ đầu tư gỡ rối về vấn đề thủ tục hành chính phức tạp.
Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng dự án

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng dự án

Hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng cho dự án mới nhất của Bộ Xây Dựng giúp chủ đầu tư gỡ rối về vấn đề thủ tục hành chính   vốn rất phức tạp.
Hồ sơ xin cấp phép xây dựng theo giai đoạn

Hồ sơ xin cấp phép xây dựng theo giai đoạn

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn mới nhất của Bộ Xây Dựng. Đây là bản đầy đủ và chuẩn nhất ở tất cả các hạng mục xây dựng.
Hồ sơ xin cấp phép xây dựng mới

Hồ sơ xin cấp phép xây dựng mới

Hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng  công trình mới mới nhất của Bộ Xây Dựng. Đây là bản đầy đủ và chuẩn nhất ở tất cả các hạng mục xây dựng.
Trách nhiệm của tổ chức tư vấn về cấp phép xây dựng

Trách nhiệm của tổ chức tư vấn về cấp phép xây dựng

Quy định hướng dẫn về cấp phép xây dựng mới nhất 2016 tạ i Thông tư số 15/2016/TT-BXD  dành cho xây dựng công trình và nhà ở về trách  nhiệm tư vấn và thi công.
Trách nhiệm của CQ liên quan về việc cấp phép xây dựng

Trách nhiệm của CQ liên quan về việc cấp phép xây dựng

Nội dung Quy định hướng dẫn về cấp phép xây dựng tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD  dà nh cho xây dựng công trình và nhà ở về trách nhiệm của các cơ quan liên quan .
Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng

Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng

Quy định hướng dẫn về cấp phép xây dựng tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD  dành cho xây dựng công trình và nhà ở về trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng .
Trách nhiệm của các CQ có thẩm quyền về cấp phép xây dựng

Trách nhiệm của các CQ có thẩm quyền về cấp phép xây dựng

Quy định hướng dẫn về cấp phép xây dựng tạ i Thông tư số 15/2016/TT-BXD  d ành cho xây dựng công trình và nhà ở về t rách nhiệm của Sở và cơ quan quản lý.