Thi công

Bản vẽ phối cảnh và Hồ sơ thiết kế kỹ thuật không bao giờ được tách rời các hoạt động thi công nơi công trường. Đó là sự đồng bộ mà Kiến trúc VietAS luôn quyết tâm thực hiện nhằm theo sát chặt chẽ quá trình xây dựng của khách hàng. Tại chuyên mục này, quý vị có thể thấy chất lượng công việc của chúng tôi được thể hiện qua những hình ảnh "đời nhất".