Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

VietAS chân thành cám ơn Quý khách đã truy cập và sử dụng dịch vụ trên hệ thống trang web của VietAS.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trang web này là một hệ thống truy cập công khai. Quý khách phải chịu mọi rủi ro về các thông tin cá nhân mà quý vị tình nguyện đưa lên.

Trang web cũng có thể có liên kết với các trang web của bên thứ ba và VietAS không có trách nhiệm đối với các trang web của bên thứ ba đó.

VietAS rất hiểu tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin, đặc biệt là các thông tin cá nhân liên quan đến khách hàng của VietAS.

VietAS sẽ tập hợp những dữ liệu cá nhân, khi Khách hàng truy cập tự nguyện gửi đến trang web thông qua các biểu mẫu. Những thông tin này giúp chúng tôi xác định những gì là có lợi nhất cho quý vị, và làm thế nào để chúng tôi liên tục có thể tạo ra những trải nghiệm tốt hơn cho quý vị. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ cá nhân và tổ chức nào bên ngoài, ngoại trừ trường hợp được yêu cầu với các mức độ cần thiết và thích hợp theo quy định của pháp luật hoặc quy tắc trong các thủ tục tố tụng pháp lý liên quan.

Những dữ liệu này được sử dụng cho những mục đích nội bộ như được nêu tại nơi cung cấp dữ liệu, cụ thể để yêu cầu các thông cáo báo chí, các báo cáo hàng năm, các thông tin khác, trong phạm vi của VietAS, mà có thể có cả những thông tin liên lạc với các công ty khác trong nội bộ VietAS.

Khi Quý vị cung cấp dữ liệu của quý vị cho trang web này, Quý vị đồng thời đã đồng ý việc sử dụng và khả năng có thể chuyển tiếp những dữ liệu đó.

Khi gửi cho chúng tôi một thư điện tử, Quý vị có thể thâm nhập vào các dữ liệu cá nhân của mình và có thể xóa bỏ, điều chỉnh hay sửa đổi dữ liệu đó.

VietAS có thể sử dụng công nghệ "cookie" để đánh giá hoạt động của trang web và thu thập để tập hợp các thông tin, cụ thể là trình duyệt ứng dụng và hệ thống điều hành, ngôn điệu, vị trí địa lý, trên cơ sở tập hợp dữ liệu chung nhằm xử lý thông tin cho phù hợp với các yêu cầu cá nhân của Quý vị. Chúng tôi dùng cookie để tiện cho quý khách vào web và không đòi hỏi bất kỳ thông tin nào về bạn. Trình duyệt của bạn có thể được thiết lập không sử dụng cookie nhưng điều này sẽ hạn chế quyền sử dụng của bạn trên web. Xin vui lòng chấp nhận cam kết của chúng tôi là cookie không bao gồm bất cứ chi tiết cá nhân riêng tư nào và an toàn với virus.

Trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi nên có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi gửi những dữ liệu cá nhân đến các trang web của VietAS.

An toàn và Bảo mật

  • Thông tin cá nhân: VietAS có chính sách riêng để đảm bảo giữ bí mật các thông tin cá nhân của Quý vị khi khai báo qua biểu mẫu hoặc tài liệu gửi về cho chúng tôi qua email, hay tin nhắn riêng tư khác. NhưngVietAS không đảm bảo các nội dung thông tin do chính Khách hàng chủ động dùng tài khoản của mình để comment (bình luận) công khai trên trang web.
  • Chúng tôi khuyên Quý vị không nên tiết lộ các thông tin cá nhân dưới hình thức comment bài viết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát Quý vị có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của mình qua internet hoặc email.
  • Quý vị tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
  • Tài khoản truy cập, mật khẩu: VietAS không yêu cầu Quý vị tạo bất kỳ tài khoản mới nào trên site của VietAS. Để thực hiện các chức năng tương tác trên trang web, Quý vị chỉ cần dùng các tài khoản điện tử mình có sẵn hoặc số điện thoại để đăng nhập vào. Những tài khoản này bao gồm: Số điện thoại, Email, Facebook, Google+, Youtube, Instagram, Pinterest, Skype, Zalo,....Và như thế, trong trường hợp này, Quý vị phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ mọi hoạt động nào xảy ra trong tài khoản của mình. Bao gồm cả việc bảo mật mật khẩu để truy cập tài khoản.
  • Tính xác thực: VietAS không xác thực bất kỳ nội dung người dùng nào hoặc bất kỳ ý kiến, lời đề cử hay lời khuyên nào được diễn đạt trong tài khoản của Quý vị. Và VietAS tuyệt đối khước từ bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý về nội dung người dùng nộp lên.
  • Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

Quý vị cũng đồng ý thông báo ngay cho VietAS khi thấy có hoạt động sử dụng trái phép tài khoản của Quý vị hoặc bất kỳ hoạt động nào vi phạm an toàn ở đây. 

+ VietAS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi mất mát Quý vị có thể phải chịu do ai đó dùng tài khoản hoặc mật khẩu của Quý vị, cho dù Quý vị có thể biết hoặc không biết điều này. Tuy nhiên, Quý vị có thể chịu trách nhiệm pháp lý đối với những mất mát mà VietAS hoặc bên đối tác khác phải chịu do ai đó sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của Quý vị với mục đích không lành mạnh hoặc phá hoại. 

+ Quý vị cũng không được sử dụng tài khoản của bất kỳ ai khác để đăng nhập vào bất kỳ lúc nào, khi không được phép của chủ tài khoản đó.