Đặc trưng kiến trúc Nhật Bản thể hiện qua các loại hình

Đặc trưng kiến trúc Nhật Bản thể hiện qua các loại hình

Phong cách kiến ​​trúc Nhật phát triển thịnh vượng từ thời tiền sử đến hiện đại. Đặc trưng kiến trúc Nhật Bản được thể hiện ở nhiều loại hình qua sự kết tinh của 2 nền kiến trúc Đông - Tây.